ขออภัยค่ะ ขณะนี้เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน
กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการให้บริการค่ะ